19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
ПРИЕМ
Home

Прием

Прием в 1 клас

Прием в 5 клас

Прием след 7 клас

Прием в 19.СУ "Елин Пелин"

Ние в 19.СУ разчитаме на учене чрез практика. Нашите програми използват интерактивни методи на учене, работа в екипи, както и съвместни проекти с фирми, за да подготвяме учениците си за живота след училище.

Какво

предлага нашето училище?

Проектно-базирани програми

Практически бизнес умения и финансова грамотност

Изява на национално и международно ниво

Основни познания с офис програми

Създаване на различни проекти

Възможност за изучаване на езици за програмиране

Основни познания по българска и световна икономика

Познаване на Европа и света

Интерактивни игри

Нашите предимства

Защо 19.СУ?

Общуване с бизнеса

 • Гост – лектори от реалния бизнес
 • Посещения в офиси и производствени отдели
 • Ментори, представят съществуващи бизнес модели на учебните компании
 • Ментори, представители на реалния бизнес помагат на отборите при представянето им на иновативни лагери
 • Възможност за стажантски програми.

Програми по предприемачество

 • Комуникация с учебни компании в страна и по цял свят
 • Учениците придобиват умения за презентиране на български и чужди езици
 • Учениците се запознават със структурата и начина на работа на мултинационалните компании.

Център за лидери

 • Създаване на учебна среда максимално близка до глобалния бизнес
 • Учене с ползване на съвременни технологии
 • Цялостно осигуряване на учебния и административен процес в електронна система.

Чужди езици

 • Интензивно изучаване на Английски и Немски език
 • Изучаване на Норвежки и Датски език
 • Подготовка за езикови сертификати