19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

2022-2023

Раздел – „Училищно настоятелство“

Г-н Илия Илиев – Председател на УН
моб. тел: 0899992129
имейл: nastoiatelstvo@19sou.bg

Училищно меню - архив 2022-2023г.