19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Covid-19

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в училищата

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат се временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва.

Писмо на МОН относно прилагане на чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-12845/30.03.2022 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-116/30.03.2022 г. на МОН с вх. №РУО1- 12765/30.03.2022 г. относно прилагане на чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД  МИЛЕН БАЛДЖЕВНАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД(съгласно заповед […]

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

Изх. № РУО1-41742/16.12.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41612/16.12.2021 г. относно официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители […]

Заповед №РД09 – 4982/14.12.2021

Заповед №РД09-4982/14.12.2021 Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Демонстрация с щадящи тестове за всички ученици

Изх. №РУО1-39838/03.12.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Изпращам Ви информация,  която включва демонстрация с щадящи тестове за всички ученици от училищата на територията на Република България, с която да бъдат запознати персоналът в повереното Ви училище, ученици и родители. Демонстрация на изследването с щадящи тестове за ученици можете да видите […]

Заповеди на МОН № РД09-4755/30.11.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4756/30.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Изх. № РУО1-39440/01.12.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение: Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за […]

Във връзка с некоректно тълкуване на текстове от Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Изх. № РУО1-39329/30.11.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с некоректно тълкуване на текстове от Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, действащи към момента, обръщам внимание на следното: Епидемичната обстановка в област София-град към момента попада в хипотезата на т. […]

Образци на декларации за съгласие

Изх. № РУО1-39154/29.11.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо, № 9105-405/26.11.2021 г. (вх. № РУО-39072/26.11.2021 г.), на министъра на образованието и науката относно актуализирането на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с което присъственият образователен процес е допуснат при определени […]

Заповед № РД 09-4666/26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за всички ученици

Изх. №РУО1-39070/26.11.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4666/26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за всички ученици от училищата на територията на Република България. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Изх. № РУО1-38733/25.11.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. за тяхното утвърждаване. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НАРУО […]