19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Еразъм +
Home

Еразъм +

Еразъм +

19. СУ“ Елин Пелин“ е одобрено за участие в проект YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe, по програма „Еразъм+“, КА229  в периода 2020-2022 г. – училищен обмен на ученици и учители с координатор Германия.

Целта му е  да помогне на учащите да намерят възможности за обучение и работа в Европа. В днешните динамично развиващи се  ситуации се изисква от много страни да бъдат гъвкави и да трупат опит в друга европейска държава, но повечето ученици често не са склонни на стажове, обучения или проучвания в друга държава, поради страхове от провал и недобро владеене на език.

В някои части на Европа днес все повече и повече млади хора знаят, че конкуренцията е „жестока“ и поради това им липсва мотивация да продължат образованието си и дори да отпаднат от училище. Има хиляди млади хора, необходими за различни сфери от бизнеса и области в цяла Европа, но младото поколение не знае как да си намери подходящия стаж, обучение или работа извън родината си. Те също не знаят как да намерят възможности за проучване в друга европейска държава и именно чрез този проект между 4 държави (Германия, Белгия, България и Северна Македония) ще им помогнем да реализират своите  мечти като бъдат подготвени за всички предизвикателства.

Номер на проекта:2020-1-DE03-KA229-077140–3

Имe: YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe

 Предложението на 19.СУ спечели убедителни гласуването за официално лого на проекта:

Документи