19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

2020-2021

– Дневен-Режим-2020_2021

– Дневен-режим-начален-етап-2020-2021-1

–  График-на-часовете-нормална-епидемична-обстановка- (2020/2021)

– График консултации ученици- 2 срок 2020-21 гимназиален етап

– График консултации ученици- 2 срок 2020-21 прогимназиален етап

-График класни и контролни работи – 2 срок 2020-21

– График консултации родители 2 срок 2020-21

– График ДЧК 2 срок 2020-21

– График консултации родители с класни ръководители – 1. срок 2020-21

– График консултации родители с учители, които не са класни ръководители – 1. срок 2020-21

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020/2021-гимназия, прогимназия

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020/2021 – начален етап

Дневен Режим ОРЕС 2020_2021 – 1.pptx

Дневен Режим 2020_2021 – 2.pptx

ЗАПОВЕД  606 от 29.01.21 на директора на 19 СУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 19.СУ 2020 /2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 2020 2021

Политика за мрежова и информационна сигурност 2020/2021

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2020/2021

Пропускателен режим 2020/2021