19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

2021-2022

– График за провеждане на класни работи за II  учебен срок на учебната 2021/2022 година – прогимназиален етап

– График на часовете за организиране и провеждане на спортни дейности 2021-2022

– График за провеждане на класни работи за първи учебен срок на учебната 2021-2022

– График за дежурство 2021-2022

– ГРАФИЦИ-НА-УЧЕБНИ-ЧАСОВЕ-ОРЕС-1-12.КЛАС – (21/22г)

График за провеждане на консултации с ученици за втори срок на учебната 2021/2022 година

– График за провеждане на консултации с ученици за първи срок на учебната 2021-2022

– График за провеждане на консултации с родители и за попълване на задължителна училищна документация за втори срок на учебната 2021/2022 година

– График за провеждане на консултации с родители и за попълване на задължителна училищна документация 2021-2022

– График за консултации с родители на преподавателите, които не са класни ръководители 2021-2022

– График за провеждане на консултации с родители и за попълване на задължителна училищна документация за втори срок на учебната 2021/2022 година

– График за провеждане на консултации с родители и за попълване на задължителна училищна документация 2021-2022

– График за консултации с родители на преподавателите, които не са класни ръководители 2021-2022