19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием след 7 клас
Home Прием

Прием след завършено основно образование

Прием след завършено основно образование

19SU. Priem 8 klas

Запознайте се с нашите учители!

Представяне на профила на училището

Утвърден държавен план-прием на ученици в VIII клас в 19.СУ "Елин Пелин"

София, ул. Яков Крайков №16; тел.: 02 9523016

1 паралелка с английски език

Интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

Втори чужд език:

Немски език

Норвежки език

Датски език

2 паралелки с немски език

Интензивно изучаване на немски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

 

Втори чужд език:

Норвежки език

Датски език

Балообразуване

  • Удвоеният резултат от теста на НВО по БЕЛ
  • Удвоеният резултат от теста на НВО по Математика
  • Оценка по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
  • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2020/2021 година:

  • Паралелка с ИИЧЕ английски и норвежки език – макс. 392 – мин.301
  • Паралелка с ИИЧЕ английски и датски език  –  макс. 379.5 – мин. 299.5
  • Паралелка с ИИЧЕ немски език – макс. 443 – мин. 310

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2019/2020 година:

  • Паралелка с ИИЧЕ немски и норвежки език – макс. 349 – мин. 283
  • Паралелка с ИИЧЕ немски и датски език  –  макс. 457 – мин. 278
  • Паралелка с ИИЧЕ английски език – макс. 412 – мин. 291

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх.  №РУО1-12103/16.04.2021 г.началника на РУО София-град Ви предлагаме за сведение списък на необходимите документи и  график за работата на  Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

В случай че имате основание да се възползвате от тези текстове, моля следвайте инструкциите в приложения файл „Документи и стъпки чл.120, ал.7“.