19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием след завършено основно образование

Прием след завършено основно образование

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ -ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Заповед за прием в 8 клас след етап III

СВОБОДНИ МЕСТА–ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО чужд език

Уважаеми седмокласници,

            Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

В посочения линк ще откриете инструкции за online кандидатстване след  VII  клас.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

За ваше улеснение заявления могат да се подават online  и в кабинет 304, 3. етаж   на 19. СУ „Елин Пелин“  от  8,00  ч. до 17,00 ч. по следния график:

 – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. –  подаване на документи за участие в първия етап на класирането

 – от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. –  подаване на документи за участие в третия етап на класирането

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Уважаеми седмокласници,

            Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7.  клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика и желаещи да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Презентация -НВО и прием слд завършено основно образование

Изтеглете :

7 клас прием 2019/2020

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на ученици в VIII клас

в 19.СУ „Елин Пелин“

София, ул. Яков Крайков №16;тел.: 02 9523016

1 паралелка с английски език

Интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

2 паралелки с немски език

Интензивно изучаване на немски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

География и икономика

Втори чужд език:

Норвежки език

Датски език

Държавният план прием на ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година е утвърден със заповед на Началника на РУО София-град.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Балообразуване

  • Удвоеният резултат от теста на НВО по БЕЛ
  • Удвоеният резултат от теста на НВО по Математика
  • Оценка по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
  • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

СКАЛА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ В ТОЧКИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЗАПОВЕД №РД09-1709/29.08.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА