19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Archive
17 сеп.

По-различно отбелязване на деня на София

Едно различно отбелязване на Деня на София. Скъпи осмокласници, бъдете здрави и преодолявайте с лекота всяко предизвикателство и препятствие в бъдеще, така както сега успяхте успешно да се справите с първото си изпитание в 8. клас – изкачване на Черни връх! На добър час!

READ MORE
16 сеп.

Наши ученици от 6-и и 8-и клас успешно издържаха изпита по немски език на Гьоте-институт –ниво А2

 На 23-24.06.2021 г. се проведе изпит по немски език за сертификат А2 на Гьоте-институт, на който се явиха 21 ученици от 8.в клас, които интензивно изучаваха немскиезик. Изпитът се състоя от две части: писмена и устна.На 09.09.2021 г. получихме сертификат от Гьоте-институт за успешно представилитесе.Най-високият резултат е на Елена Маркова – 93 точки, а най-ниският […]

READ MORE
16 сеп.

COVID

Ученик от 1б клас е с COVID -19 .Учениците от 1б клас са карантинирани от 15.09.2021г. до 24.09.2021г.

READ MORE
16 сеп.

БНР и 19.СУ в първия учебен ден

Присъствен 15-и септември в цялата страна публикувано на 15.09.21 в 10:02 Първият учебен ден ще е присъствен в цялата страна. В двора на 19 СУ “Елин Пелин“ в София атмосферата вече е приповдигната. Учениците започват да се събират. Всички са подготвили цветя за учителите си, които не са виждали от много време заради дистанцията, която […]

READ MORE
16 сеп.

Необходими документи ОРЕС

Изх. № РУО1-29366/14.09.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с постоянни пропуски, установени в изпратените от образователните институции документи, необходими за издаване на разрешение от началника на РУО – София-град за обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на […]

READ MORE
10 сеп.

Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111

Държавна агенция зазакрила на детето Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. От самото си създаване, линията  е […]

READ MORE
10 сеп.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

READ MORE
8 сеп.

Новото знаме на нашето училище!

Да ни е честито новото знаме на 19.СУ“Елин Пелин“! Благодаря Ви, уважаеми родители за съдействието и подкрепата!

READ MORE
8 сеп.

Родителски срещи V-XII клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Родителските срещи за пети и осми клас ще се проведат присъствено при следния график: V клас  – на 13.09.2021 г. от 18.00 ч. VIII клас  – на 14.09.2021 г. от 18.00 ч.  За всички останали класове родителските срещи ще се проведат онлайн, както следва: […]

READ MORE
7 сеп.

Родителска среща за първи клас

08.09.2021г. от 18.00ч. Моля да присъства по един родител. Заповядайте!

READ MORE