19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
КОНТАКТИ
Home

Контакти

Контакти

Адрес

ул. Яков Крайков 16 /между Пирогов и ВМА/, София, България

Тел: +359 2 952 30 16
Тел: +359 2 952 24 84
Тел: +359 2 952 08 25

e-mail: school@19sou.bg

Банковата сметка на училището.

Общинска Банка 

BG17SOMB91303124914900

BIC SOMBBGSF 
титуляр 19.СУ „Елин Пелин“

Работно време 

г-жа Клара Арабаджиева

Директор

Понеделник, сряда и петък:  07,00 до 17,00 ч.
Вторник и четвъртък : 10,00 до 19,30 ч.

г-жа Мая Желязкова

Заместник директор прогимназия

Всеки работен ден от 07,00 до 15,30 ч.

г-жа Стефка Георгиева

Заместник директор гимназия

Всеки работен ден от 11,00 до 19,30 ч.

г-н Роман  Класса

Заместник директор по административна и социална дейност

понеделник, сряда и петък: 10,00 до 19,30 ч.
вторник и четвъртък: 07,00 до 17,00 ч.

Деловодство

Всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.

Транспортни връзки

Трамвай – 4, 5

Тролей – 2, 8, 9

Автобус – 72, 74, 260, 604

Маршрутни таксита – 14, 22, 27

Свържете се с нас