19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Mobility in Romania

Добра новина за проект “Еразъм+”!

             В периода от 20 до 26 ноември 2022 г. учители и ученици от 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в международна мобилност на тема „Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged“, КД2, съфинансирана от програма „Еразъм+“, сектор “Училищно образование” – училищен обмен на ученици и учители.

Домакин на транснационалната среща беше училище “Horia Hulubei High School, Magurele”, в румънския град Мъгуреле, разположен в близост до Букурещ (Румъния). Тридесет ученици и учители от България, Турция и Румъния отново взеха участие в различни спортни и културни дейности, както и в работилници за здравословно хранене, според изготвената от домакините програма. Нашите партньори от Румъния ни предоставиха възможност да станем участници в училищния живот, запознаха ни с тяхната здравна и образователна система. Посетихме основания от българи и подпомаган от кмета на г.Магуреле културен център и църквата на местната българска  общност. Организирани бяха туристически информационни турове на гр. Букурещ, гр. Мъгуреле, гр. Брашов, както и посещение на известния замък Бран. Учениците имаха възможността да участват в няколко работилници за здравословно хранене, тренировка по зумба, плуване и фитнес. Посетихме Президентския дворец, Парламента, няколко изследователски института:1) по физика – с провеждане на работилница в STEM център, 2) за контрол на земетресенията – където в реално време се наблюдаваха сеизмичните зони в света, изследванията и предвиждането на земни трусове и начините за алармиране на населението.  Изпълниха се всички заложени дейности по програмата с главната цел подобряване на хранителните ни навици и начин на живот. Подобриха се комуникационните и езикови умения на всички участници. Създадоха се нови приятелства, обмениха се контакти за комуникация в различни социални мрежи с цел бъдещи срещи и партньорства.🇪🇺 🌎

Г-жа Клара  Арабаджиева, Мирела Петкова, Гергана Узунова и Маргарита Маринова, заедно с пет ученици от гимназиален етап, си сътрудничиха по време на планираните дейности! Всички участници получиха сертификат, декларация за участие и европас, издадени от училището домакин. Всички заложени дейности в програмата на обучението бяха изпълнени.

Разпространението на резултатите ще се осъществи на сайта  на 19. СУ “Елин Пелин”,  на сайта на проекта и платформата Етуининг, с координатор и отговорник за реализирането им – М. Петкова.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Благодарим за участието на всички ученици и техните учители!

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”.