19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Заявление за ФУЧ/ИУЧ

admin

19 юни 2020

Няма коментари

Home Важна информация

Заявление за избор на ФУЧ/ИУЧ за 2020/2021г.

Заявление за избор на ФУЧ/ИУЧ за 2020/2021г.

Линк към заявлението: https://forms.gle/dPJbzvwy55tRFV6q8

Важно:

На първа страница избирате тази паралелка, в която ученикът ще бъде в следващата учебна година.

Пример: Ако е 8В тази година, избирате 9В за следващата и т.н

С преминавате в следващ клас, нашите ученици имат право да избират част от предметите, които ще изучават. Предметите биват три вида – ФУЧ, ИУЧ и Профилиращи.

Избор ФУЧ/ИУЧ
Избор ФУЧ/ИУЧ

ФУЧ – Факултативен учебен час (още известен като СИП). Тези часове са предвидени да са изцяло в полза на ученика за да се развиват допълнителни знаняи и умения. Няма срочна и годишна оценка, но хорариума се вписва в дипломата за средно образование.

ИУЧ – Избираем учебен час (още известен като ЗИП). Училището предлага тези часове като част от учебната програма. Обикновено предметите в тази категория са специалните за профила предмети – Маркетинг, Предприемачество, Счетоводство и други.

Трети/Четвърти профилиращ предмет – избират се от учениците, които ще бъдат в 11 клас. Профилиращият предмет определя на каква матура може да се явява ученика след 12 клас. В 19.СУ „Елин Пелин“, първи профилиращ предмет е Предприемачество, а втори профилиращ е География и Икономика или Информационни Технологии.  

Нашето предложение за трети профилиращ предмет е първият чужд език на дадената паралелка (английски език или немски език), а като четвърти профилиращбългарски език и литература. По желание, ученикът може да избере и други предмети, в зависимост какво иска да следва/кандидаства. На полето „друго“ може да напишете предмет, който иска да бъде профилиращ.

За да има група, трябва да има записани минимум 13 души за съответния предмет.

Пример: Ученикът иска да следва медицина и се готви усилено по Биология и Химия. Ученикът може да запише Биология като трети профилиращ и Химия като четвърти профилиращ.

Ученик не може да се яви на матура, която не е профилиращ предмет, за това този избор е важен.