19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

COVID

Ученик от 1б клас е с COVID -19 .Учениците от 1б клас са карантинирани от 15.09.2021г. до 24.09.2021г.