fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Спортен празник/ 28.10.2019

Уважаеми ученици и родители,
На 28.10.2019 г. в двора на училището  от 9,30 до 12.30 ч. ще се проведе спортен празник при следната организация на заниманията:- учениците от начален етап  – от 9,30 до 10,30 ч. – щафетни игри;- учениците от прогимназиален етап – 10,30 до 11,30 ч. – състезания по „Народна топка“;- учениците от гимназиален етап – 11,30 до 12,30 ч. състезания по „Народна топка“и по футбол.Класовете, в които има създадена предварителна организация с класните ръководители, посещават предвидените обекти. Останалите са поканени на спортния празник.