fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителските срещи за първи, пети и осми клас ще се проведат присъствено при следния график:

I  клас  – на 08.09.2020 г. от 18.00 ч.  в следните кабинети:

1. а клас – зала за презентации

1. б клас – 402 к-т

1. в клас – 109 к-т

1. г клас – 110 к-т

V клас  – на 09.09.2020 г. от 18.00 ч.  в следните кабинети:

5. а клас – 310 к-т

5. б клас – 408 к-т

5. в клас – 402 к-т

5. г клас – 403 к-т

5. д клас – 407 к-т

VIII клас  – на 09.09.2020 г. от 18.00 ч.  в следните кабинети:

8. а клас – 309 к-т

8. б клас – 307 к-т

8. в клас – 308 к-т

За всички останали класове родителските срещи ще се проведат онлайн, както следва:

–  II, III и IV клас  – на 08.09.2020 г. от 18.00 ч.,

VI, VII, IX, X, XI и XII  – на 10.09.2020 г. от 18.00 ч.

Класните ръководители ще създадат необходимата организация за онлайн срещите.

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/09/Съобщение-род.-срещи.docx