19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                            ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
11 ноември 2018 г.
№ по ред Име, презиме и фамилия Училище Клас Резултат, общ брой точки Забележка (фикт. №)
1 Яна   Филипова   Златева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 52
2 Никола Бисеров Петров 104.ОУ „Захари Стоянов“ 1 клас 47
3 Ясен   Атанасов   Атанасов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 47
4 Димитър Стоилов Жотев 73.СУ„Владислав Граматик“ 1 клас 46
5 Евгения Георгиева Георгиева НУКК 1 клас 46
6 Тея   Тихомирова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 46
7 Даниел   Теодоров   Георгиев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 44
8 Виктория   Венцислав   Матеева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 41
9 Калин   Стоянов   Бохоров 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 40
10 Константин   Ваклинов   Петков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 40
11 Йоана Кръстева 73.СУ„Владислав Граматик“ 1 клас 39
12 Лилия   Евгениева   Николова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 39
13 Боян   Пламен   Желязков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 38
14 Лора   Валентинова   Горева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 38
15 Атанас   Ивайлов   Кадийски 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 37
16 Рада   Климентова   Ангелова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 36
17 Богдана   Асенова   Златарова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 35
18 Людмил   Велизаров   Широв 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 35
19 Теодор   Николаев   Илиев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 35
20 Алек   Станиславов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 30
21 Георги Детелин Михайлов 92.ОУ „Димитър Талев“ 1 клас 30
22 Ивайло   Рангелов   Стойчев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 30
23 Симеон   Рангелов   Стойчев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 30
24 Таня   Николай   Нинова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 30
25 Филип   Калоянов   Гаврилов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 28
26 Калоян   Станиславов   Стойков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 27
27 Яна   Петрова   Дудева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 27
28 Георги   Василев   Грънчаров 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 26
29 Елена   Савова   Кирилова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 26
30 Иван   Йорданов   Милев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 26
31 Стефани Манасиева 73.СУ„Владислав Граматик“ 1 клас 26
32 Борислав   Борислав   Гергинов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 25
33 Зорница   Иванова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 25
34 Неда Иванова Танева ЧСУ – Артис 1 клас 25
35 Виктория   Венциславова   Левичарова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 24
36 Едис   Ерсин   Ходжаджиков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 24
37 Емма   Димитрова   Вълкова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 24
38 Тодор   Атанасов   Ангелов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 23
39 Виктор   Христов   Георгиев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 22
40 Вяра   Валентинова   Милетиева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 22
41 Дамян   Йорданов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 22
42 Виктория   Иванова   Равалиева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 б 21
43 Виолета Славова Чафадарова 92.ОУ „Димитър Талев“ 1 клас 21
44 Иван Иванов Георгиев 104.ОУ „Захари Стоянов“ 1 клас 21
45 Александър   Георгиев   Николов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 20
46 Андреа   Светлинова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 20
47 Виктория   Георгиева   Георгиева 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 20
48 Борис   Николаев   Вардаров 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 18
49 Валери Георгиева Желева 92.ОУ „Димитър Талев“ 1 клас 18
50 Живомир   Валентинов   Митков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 18
51 Сава   Атанасов   Ангелов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 17
52 Любен   Богданов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 16
53 Добри   Лазаров   Добрев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 а 15
54 Нико   Пламенов   Цветков 19.СУ „Елин Пелин“ 1 в 15
55 Иван   Константин   Панчев 19.СУ „Елин Пелин“ 1 г 14
56 Виктория   Ивова   Карабашева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 62
57 Виктория   Бориславова   Карчева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 46
58 Любослав Данчев Байрактаров 17.СУ „Дамян Груев“ 2 клас 46
59 Мария Стефанова Мичева 17.СУ „Дамян Груев“ 2 клас 46
60 Наталия   Деян   Коруноска 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 43
61 Лилия Георгиева Георгиева НУКК 2 клас 42
62 Борис   Бориславов   Карчев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 41
63 Никола   Емил   Киров 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 41
64 Анна   Георгиева   Сивчева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 39
65 Паулина   Георгиева   Шопова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 39
66 Теодора   Свиленова   Габровска 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 38
67 Марин   Павлов   Павлов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 36
68 Никола Маринин Митев НМУ 2 клас 36
69 Ясен   Живков   Костуров 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 36
70 Виктор   Стефанов   Стоянов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 34
71 Ума   Стефанова   Дечева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 33
72 Кристиян   Кирилов   Апостолов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 32
73 Николета   Михайлова   Мадамлиева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 32
74 Ния   Василева   Дичева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 32
75 Александър   Борисов   Борисов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 31
76 Давид   Йорданов   Добрев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 31
77 Лилия Христова Марчовска 17.СУ „Дамян Груев“ 2 клас 31
78 Борис   Теодоров   Беров 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 30
79 Даниел   Валериев   Врабчев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 30
80 Ема   Петкова   Неделева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 30
81 Михаела   Антонова   Дерменджиева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 30
82 Николай   Иванов   Симеонов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 30
83 Николай   Валериев   Пастармаджиев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 27
84 Александър   Павлов   Караилиев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 26
85 Алиа   Антонова   Андреева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 26
86 Борис   Орлинов   Колев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 26
87 Сияна   Тонева   Младенова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 26
88 Юлия   Камен   Андреева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 25
89 Никол   Красимирова   Владимирова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 23
90 Далия   Борисова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 21
91 Антоний   Петков   Христов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 б 20
92 Дана   Димитрова   Палашева 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 20
93 Мартин   Любомиров   Марчев 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 20
94 Борис   Иванов   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 16
95 Кристина   Теодорова   Берова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 16
96 Мира   Иванова   Шопова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 16
97 Вяра   Илианова   Ризовска 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 15
98 Калоян   Радославов   Петров 19.СУ „Елин Пелин“ 2 а 15
99 Стефан   Мирослав   Николов 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 15
100 Калина   Петкова   Михайлова 19.СУ „Елин Пелин“ 2 г 11
101 Стефан   Ивилинов   Тодоров 19.СУ „Елин Пелин“ 2 в 10
102 Дария   Димитрова   Угрин 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 52
103 Виолета   Филипова   Златева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 50
104 Дарина   Спартак   Маринова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 49
105 Георги   Веселинов   Първанов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 48
106 Андреа   Любенова   Петкова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 47
107 Божана Иванова Танева ЧСУ – Артис 3 клас 42
108 Виктор   Константинов   Тасков 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 42
109 Елеонора Наскова Василева 104.ОУ „Захари Стоянов“ 3 клас 40
110 Виктория   Георгиева   Николова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 38
111 Калоян Карапетров 122.ОУ „Николай Лилиев“ 3 клас 36
112 Александра   Генади   Андонова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 35
113 Иванеса   Николаева   Нинова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 35
114 Сава   Бисеров   Фурнигов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 35
115 Белла   Здравкова   Здравкова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 33
116 Божидара   Радославова   Рангелова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 33
117 Калина   Калинова   Стоянова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 32
118 Димитър Калоянов Стоянов 104.ОУ „Захари Стоянов“ 3 клас 30
119 Рая   Николаева   Карпузова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 30
120 Кристиан   Ивайлов   Маникатов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 29
121 Симеон   Евгениев   Павлов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 28
122 Светослав   Светославов   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 27
123 Боян   Александров   Йовчев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 26
124 Николай   Мартинов   Александров 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 26
125 Стела   Петрова   Маркова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 26
126 Виктория   Светлин   Стоилова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 25
127 Владимир   Цветомиров   Цветанов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 25
128 Моника   Първанова   Първанова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 25
129 Николай   Тихомиров   Бакалов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 25
130 Рая Десиславова Руменова 104.ОУ „Захари Стоянов“ 3 клас 25
131 Стефан   Любомиров   Любомиров 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 25
132 Ивона   Георгиева   Атанасова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 24
133 Александър   Владимиров   Захаринов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 23
134 Боян Валентинов Борисов 76.ОУ „Уилям Сароян” 3 клас 22
135 Ангелина   Викторова   Велкова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 21
136 Виктория   Светославова   Витанова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 21
137 Калоян   Стефанов   Кирлашев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 21
138 Лилия   Тихомирова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 21
139 Маргарита   Красимирова   Николова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 21
140 Пламен   Ивилинов   Тодоров 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 21
141 Симона   Любомирова   Христова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 21
142 Мартин   Радославов   Арсов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 20
143 Андрей   Святославов   Събчев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 19
144 Георги   Петров   Симеонски 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 17
145 Мария   Цветелинова   Петрова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 17
146 Неда   Маринова   Содева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 17
147 Явор   Ивайлов   Митев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 17
148 Виктор   Яворов   Павлов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 16
149 Ема   Атанасова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 16
150 Любомир   Любомиров   Любомиров 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 16
151 Стефания   Михаил   Табакова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 16
152 Лиляна   Райчева   Сахатчиева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 15
153 Майкъл   Рафаел   Пастиров 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 15
154 Мила   Любомирова   Илиева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 15
155 Ная   Яворова   Харизанова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 15
156 Орлин   Росенов   Венев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 14
157 Александър   Владимиров   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 3 д 11
158 Виктория   Теодор   Василева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 10
159 Димитър   Стоянов   Минчев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 в 10
160 Иван   Йорданов   Галев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 10
161 Илиан   Илианов   Георгиев 19.СУ „Елин Пелин“ 3 а 10
162 Мария   Владиславова   Петкова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 10
163 Ромина   Николаева   Рускова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 8
164 Цветелина   Антонова   Минтова 19.СУ „Елин Пелин“ 3 г 6
165 Гергана   Божидарова   Павурджиева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 е 5
166 Нели   Светославова   Нешева 19.СУ „Елин Пелин“ 3 б 5
167 Мила   Теодорова   Бороджиева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 74
168 Христо Михайлов Гагов 122 ОУ „Николай Лилиев“ 4 клас 74
169 Ема   Николова   Ангелова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 60
170 Стоян   Йорданов   Милев 19.СУ „Елин Пелин“ 4 б 57
171 Теодор Бисеров Петров 104.ОУ „Захари Стоянов“ 4 клас 54
172 Димитър Живков НУКК 4 клас 52
173 Дариан Ивайлов Ганев 41.ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ 4 клас 42
174 Димитър   Даниелов   Здравков 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 42
175 Ивайло   Петров   Димитров 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 42
176 Андреа   Ивова   Францова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 40
177 Доминик   Павлинов   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 36
178 Богдана Христова Христова 73.СУ„Владислав Граматик“ 4 клас 33
179 Емилия   Георгиева   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 б 30
180 Деница   Георгиева   Митова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 27
181 Будин   Христов   Стоев 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 26
182 Магдалена   Свиленова   Габровска 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 26
183 Беатрис Самуил Павлова 92.ОУ „Димитър Талев“ 4 клас 25
184 Венцислав   Венциславов   Маринов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 25
185 Мария   Илиянова   Илиева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 25
186 Савелия   Велизарова   Широва 19.СУ „Елин Пелин“ 4 б 25
187 Андреян   Иванов   Панов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 24
188 Александър   Янков   Янев 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 22
189 Даниел Росен Руев 92.ОУ „Димитър Талев“ 4 клас 21
190 Карина   Викторова   Георгиева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 21
191 Ния   Величкова   Филчева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 21
192 Неда   Тодорова   Ангелова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 20
193 Никола   Иванов   Христов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 20
194 Стела Даниелова Симеонова 30.СУ „Братя Миладинови“ 4 клас 20
195 Диана   Миленова   Димиева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 16
196 Йоана   Николаева   Димитрова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 16
197 Александър Атанасов Бонев 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 4 клас 15
198 Атанас   Кристианов   Петков 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 15
199 Емма   Веселинова   Петева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 б 15
200 Ива   Йорданова   Йорданова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 15
201 Иван   Калинов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 15
202 19040419 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 15 19040419
203 Лиляна   Димитрова   Палашева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 15
204 Мартин   Йорданов   Филипов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 15
205 Никита Атаносов Бонев 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 4 клас 15
206 Роналд   Божидар   Пантев 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 15
207 Стелиан Даниелов Симеонов 30.СУ „Братя Миладинови“ 4 клас 15
208 Тома Атанасов Бонев 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 4 клас 15
209 Цветомир   Петков   Русев 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 15
210 Йоанна   Илиянова   Рибагина 19.СУ „Елин Пелин“ 4 а 11
211 Лора   Веселинова   Маркова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 11
212 Даниел   Богданов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 10
213 Калина   Валентинова   Милетиева 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 10
214 19040418 19.СУ „Елин Пелин“ 4 г 10 19040418
215 19040222РЮВ 19.СУ „Елин Пелин“ 4 б 5 19040222РЮВ
216 Елица   Иванова   Димитрова 19.СУ „Елин Пелин“ 4 в 0
217 Георги Антонов Домозетски Софийска математическа гимназия 5 клас 64
218 Валерия   Деянова   Апостолова 19.СУ „Елин Пелин“ 5 в 42
219 Ана-Мария   Владимирова   Станева 19.СУ „Елин Пелин“ 5 а 40
220 Адриана   Петрова   Петрова 19.СУ „Елин Пелин“ 5 г 26
221 Катерина   Иванова   Равалиева 19.СУ „Елин Пелин“ 5 б 25
222 Виктория   Виктор   Виткова 19.СУ „Елин Пелин“ 5 г 25
223 Явор   Иванов   Киндеков 19.СУ „Елин Пелин“ 5 в 20
224 Кристиана   Светлинова   Колова 19.СУ „Елин Пелин“ 5 в 17
225 Росен   Красимиров   Кирилов 19.СУ „Елин Пелин“ 5 а 15
226 Румен   Рангелов   Стойчев 19.СУ „Елин Пелин“ 5 в 15
227 Андреа   Орлинова   Колева 19.СУ „Елин Пелин“ 5 г 15
228 Катерина   Калинова   Митова 19.СУ „Елин Пелин“ 5 г 15
229 Максимилян   Борислав   Борисов 19.СУ „Елин Пелин“ 5 а 13
230 Кристиан Георгиев Киров 5 клас 0
231 Кирил Кандиларов Софийска математическа гимназия 6 клас 69
232 Лазар Делянов Тодоров Софийска математическа гимназия 6 клас 69
233 Денис Бюлентов Нанишев Софийска математическа гимназия 6 клас 68
234 Алегра Яворова Блъскова Софийска математическа гимназия 6 клас 64
235 Зорница Станчева Иванова Софийска математическа гимназия 6 клас 64
236 Пламен Лъчезаров Трендафилов Софийска математическа гимназия 6 клас 61
237 Цветомира   Едмонд   Балабанян 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 61
238 Атанас   Валентинов   Борисов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 б 54
239 Манол Росенов Русков Софийска математическа гимназия 6 клас 54
240 Андреас   Димитриос   Космидис 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 51
241 Виктор   Иванов   Марков 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 48
242 Георги   Георгиев   Полименов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 б 48
243 Габриел   Йорданов   Ганев 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 46
244 Михаил   Атанасов   Филков 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 46
245 Жасмина   Александрова   Златанова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 43
246 Мартин   Красимиров   Симеонов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 43
247 Инес   Енелин   Динева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 42
248 Калина   Илиева   Еврева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 41
249 Марио   Костадинов   Димитров 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 39
250 Александрина   Огнянова   Николова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 38
251 Мила   Радославова   Колева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 38
252 Огнян Светломиров Дянков 132.СУ „Ваня Войнова“ 6 клас 38
253 Крум   Крумов   Цветков 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 36
254 Атанас   Калинов   Каменов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 33
255 Йоанна   Марианова   Ангелова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 32
256 Рая   Николаева   Белчева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 32
257 Франц   Веселинов   Петев 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 32
258 Лазар   Николаев   Бутански 19.СУ „Елин Пелин“ 6 б 31
259 Виктория   Костадинова   Ташева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 30
260 Калоян   Кирилов   Петров 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 30
261 Александра   Деянова   Динева 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 29
262 Андрей   Руменов   Трифонов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 27
263 Валентин   Калинов   Йорданов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 26
264 Марта   Панайот   Велковска 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 26
265 Ивана   Георгиева   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 а 25
266 Максим   Константинов   Тасков 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 25
267 Виктор   Велизаров   Велизаров 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 24
268 Камен   Йорданов   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 6 б 22
269 Александър   Георгиев   Цанков 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 16
270 Теа Иванова Иванова 132.СУ „Ваня Войнова“ 6 клас 16
271 Ева   Даринова   Димитрова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 г 11
272 Магдалена   Теодорова   Атанасова 19.СУ „Елин Пелин“ 6 в 7
273 Елена Станишева Стоичкова 132.СУ „Ваня Войнова“ 6 клас 0
274 Мартин Мартинов Патриков Софийска математическа гимназия 7 клас 48
275 Георги Иванов Теодосиев 104.ОУ „Захари Стоянов“ 7 клас 47
276 Андрей Крумов Петров Софийска математическа гимназия 7 клас 46
277 Йоанна   Бисерова   Иванова 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 43
278 Михаил   Кирилов   Василев 19.СУ „Елин Пелин“ 7 а 38
279 Калоян   Светланов   Димитров 19.СУ „Елин Пелин“ 7 а 37
280 Страхил   Савов   Христов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 35
281 Денис   Ивайлов   Христов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 а 30
282 Божидар   Ивайлов   Кръстев 19.СУ „Елин Пелин“ 7 а 30
283 Огнян   Галинов   Бородинов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 а 25
284 Калоян   Калинов   Стоянов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 25
285 Александър   Хюго   Алистър Барнард 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 20
286 Лиза   Калоянова   Чобанова 19.СУ „Елин Пелин“ 7 г 15
287 Калоян Бориславов Холцшу 132.СУ „Ваня Войнова“ 7 клас 15
288 Калоян   Антонов   Христов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 10
289 Илия   Михайлов   Иванов 19.СУ „Елин Пелин“ 7 в 10