19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Програма „Ваканция“ 2022 г. – безплатни занимания за деца, ученици и младежи със свободен достъп

до
                                                                                                кмет на район

                                                                     На вниманието на:
директор на училище
  Към рег. № СОА22-ВК08-7077/05.05.2022 г.

ОТНОСНО: Програма „Ваканция“ 2022 г. – безплатни занимания за деца, ученици и младежи със свободен достъп

Уважаеми господин/ госпожо кмет,

Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Национални спортни федерации, спортни клубове, Неправителствени организации и др., за четвърта поредна година, организира безплатни занимания със свободен достъп за деца, ученици и младежи по Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, обхваща периода 20 юни – 30 юли 2022 г., като включва разнообразни занимания в различни видове спорт, танци, туризъм и други занимания по интереси.Насочена е към деца и ученици, на възраст  от 6 до 18 години и младежи от 15 до 29 години.

Разнообразните дейности и спортни активности ще се провеждат на терени на спортен комплекс „Спортна София – 2000“, зона Б-5, парк „Възраждане“ и парк „Борисова градина“, МФС зала „Триадица“, басейни на /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, зала за тенис на маса към 153 СУ „Неофит Рилски, спортна зала в с. Челопечене – 159 ОУ „Васил Левски“, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, 40. СУ „Луи Пастьор“, Природен парк „Витоша“, Регионален исторически музей – София  и много други.

Подробна информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт /координатори, организатори за вида дейност/, за спортни обекти и организирани занимания от всички районни администрации, може да намерите в приложените интегрирани файлови приложения, както и на официалния електронния портал на Столична община, секция „Спорт и младежки дейности“ – Програма „Ваканция“ – линк: https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation, Фейсбук страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“ за информираност и публичност на граждани линк: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000241062

Уважаеми господин/ госпожо кмет,

Моля за Вашето съдействие, относно:

Ø Популяризиране на Програма „Ваканция“ чрез публикуване на електронната страница на районната администрация, на прикачената информация за Програмата.

Ø Предоставяне на информацията за Програма „Ваканция“, на вниманието на директорите на образователните институции, с цел популяризиране възможностите за включване в спортните заниманията със свободен достъп сред децата, учениците и техните родители, чрез електронните училищни платформи за обучение, електронни страници и др.

Приложения:

1. занимания със свободен достъп – лечебна изправителна гимнастика

2. занимания със свободен достъп – плуване за деца и ученици

3. занимания със свободен достъп – туризъм,

 4. занимания със свободен достъп – Спортни комплекси на „Спортна София 2000“ ЕАД

 5. занимания със свободен достъп – МФС зала Триадица

 6. занимания със свободен достъп – ЦПЛР „Спортна школа София

7. Занимания със свободен достъп в район Кремиковци

8. занимания със свободен достъп – Брейк

9. занимания със свободен достъп за младежи – СУИНГ

10.Вход свободен – Регионален исторически музей и Археологическо ниво на базиликата „Св. София“

 11.занимания със свободен достъп – БМX