19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Предстоящо международно състезание по английски език

  1. СУ “ЕЛИН ПЕЛИН”-СОФИЯ

Ул. Яков Крайков №16; т. 952 24 84, 952 30 16 www.19su.bg; e-mail: school@19sou.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Предстои провеждането  на международното състезание по английски език, организирано от „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“

KANGAROO GLOBAL LINGVISTICS 2023

В него могат да участват ученици на възраст от 8 до 18 години.

Вътрешноучилищният кръг ще се проведе на 11. февруари 2023 г. /събота/ в сградата на 19. СУ „Елин Пелин“.

При желание вашето дете да участва в срок до 17. 01. 2023 г. е необходимо да заявите участието му като изпратите на класния ръководител или учителя по английски език трите имена на детето изписани на латиница, дата, месец и година на раждане. Таксата за участие е 18 лева.