19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Поздравителни адреси за 90-годишен юбилей на 19.СУ „Елин Пелин“

 1. МОН
 2. Председател СРСНПБ – Диян Стаматов
 3. СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 4. СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 5. Лилия Торньова – 2.СУ
 6. Независим учителски синдикат
 7. Сдружение на директорите в средното образование в Р България
 8. 7 СУ – Маруся Никова
 9. 29 СУ – Маргарита Михова
 10. 100 ОУ Румяна Темелкова
 11. 142 OУ -Нели Недялкова
 12. 203 ПЕГ Таня Трапова
 13. Народно Събрание -Комисия по образованието – Ирена Атанасова
 14. Район Красно село
 15. Синдикат на българските учители – Янка Такева
 16. 34 ОУ Стою Шишков
 17. ДАЗД – Елеонора Лилова
 18. Издателство Клет и Асоциация на Кеймбридж училищата в България
 19. РУО София-град – Ваня Кастрева