19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Олимпиада „Хипо“, проведена на 3.6.2021.