19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Национален знак за качество от eTwinning

С изключителна гордост и радост споделяме получената на 31.07.2022 г награда Национален знак за качество на eTwinning проекта на 19.СУ „Елин Пелин“, гр. София, на тема: „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“.

Този проект се изпълнява успоредно и като Еразъм+ проект в партньорство с училища от Германия, Белгия и Северна Македония в периода 2021-2023 г. Добрите резултати се получават благодарение на желанието, усилието и постоянството на всички въвлечени във вълнуващата проектна дейност: колеги и ученици!

Благодарим на Националното звено за координация на дейност National Support Service ETwinning Bulgaria за признанието!

Ето и част от полученото писмо с оценката към координатора по Еразъм+ проекти :

Dear Mirela Petkova (19 СУ „Елин Пелин“, Sofia),

Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the project Virtual tour: YES Europe III .

Проект по програма Еразъм+, КД2, сравнително добре отразен в платформата. Касае реализацията на младите хора на европейския трудов пазар и оказване на подкрепа при избор на образователна институция. ТwinSpace е логично построен и публикуваните материали дават точна представа за проектната работа. Специално внимание е обърнато на сигурността в мрежата. Подробно са отразени проектните дейности, в частност на участието и приноса на българския екип.

Всеки от учениците-участници в проекта ще получи eTwinning сертификат!

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”