19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповеди министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-13831/29.04.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповеди № РД-01-273/29.04.2021 г. и № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД