fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

„Европейско образование без граници”

Учителите от нашето училище споделиха впечатления от участието си в два обучителни курса по немски и английски език по одобрен проект по програма „ЕРАЗЪМ +” на тема: „Европейско образование без граници”, реализиран с финансовата подкрепа на ЦРЧР. Така те станаха основоположници на екип по програмата ЕРАЗЪМ + за и привличане на нови съмишленици, реализиране на бъдещи планове и участие в нови проекти.