19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием след завършено основно образование

Прием след завършено основно образование

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на ученици в VIII клас

в 19.СУ „Елин Пелин“

София, ул. Яков Крайков №16;тел.: 02 9523016

1 паралелка с английски език

Интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

2 паралелки с немски език

Интензивно изучаване на немски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

География и икономика

Втори чужд език:

Норвежки език

Датски език

Държавният план прием на ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година е утвърден със заповед на Началника на РУО София-град.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Балообразуване

  • Удвоеният резултат от теста на НВО по БЕЛ
  • Удвоеният резултат от теста на НВО по Математика
  • Оценка по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
  • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

СКАЛА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ В ТОЧКИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЗАПОВЕД №РД09-1709/29.08.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА