19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием след 7 клас
Home Прием

Прием след завършено основно образование за уч. 2023/2024 г.

Прием след завършено основно образование за уч. 2023/2024 г.

19SU. Priem 8 klas

Запознайте се с нашите учители!

Представяне на профила на училището

2 паралелки с немски език

Интензивно изучаване на немски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

Втори чужд език:

Норвежки език

Датски език

1 паралелка с английски език

Интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

Втори чужд език:

Шведски език

Балообразуване

 • Удвоеният резултат от теста на НВО по БЕЛ
 • Удвоеният резултат от теста на НВО по Математика
 • Оценка по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
 • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2022/2023 година:

 • Паралелка с ИИЧЕ английски и норвежки език – макс. 367,50 – мин.314,50
 • Паралелка с ИИЧЕ английски и датски език  –  макс. 371.50 – мин. 314.50
 • Паралелка с ИИЧЕ немски език – макс. 405,50 – мин. 323,50

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2021/2022 година:

 • Паралелка с ИИЧЕ  немски и норвежки език – макс. 411,5 – мин.307
 • Паралелка с ИИЧЕ  немски и датски език  –  макс. 394,5 – мин. 306
 • Паралелка с ИИЧЕ  английски език – макс. 472,5 – мин. 331,5

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2020/2021 година:

 • Паралелка с ИИЧЕ английски и норвежки език – макс. 392 – мин.301
 • Паралелка с ИИЧЕ английски и датски език  –  макс. 379.5 – мин. 299.5
 • Паралелка с ИИЧЕ немски език – макс. 443 – мин. 310

Максимален и минимален бал от държавния план-прием за уч. 2019/2020 година:

 • Паралелка с ИИЧЕ немски и норвежки език – макс. 349 – мин. 283
 • Паралелка с ИИЧЕ немски и датски език  –  макс. 457 – мин. 278
 • Паралелка с ИИЧЕ английски език – макс. 412 – мин. 291