19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием след 7 клас

Прием след 7 клас

Заповед прием след седми клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 1. 08 – 08.08.2018 г. Подаване на заявления за участие

в 4.етап на класиране

 

 

 1. 08.2018 г.  Обявяване на списъците с приетите

ученици

 

 

 1. 08 – 13.08. 2018 г. Записване на приетите ученици

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от националното външно оценяване само в присъствието на родител /настойник/, както следва:

    по БЕЛ в 22. СУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 134

    по математика в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул.Пиротска“ № 68

по следния график:

 • 06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.
 • 07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
 • 08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
 • 11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
 • 12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщаме внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Свалете от тук :Процедура за кандидатстване след VII клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на ученици в VIII клас

в 19.СУ „Елин Пелин“

 

София, ул. Яков Крайков №16;тел.: 02 9523016

2 паралелки с английски език

Интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

География и Икономика

 

Втори чужд език:

Норвежки език

Датски език

1 паралелка с немски език

Интензивно изучаване на немски език.

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни Технологии

 

Втори чужд език:

Английски език

Норвежки език

Датски език

Държавният план прием на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година е утвърден със заповед №РД01-116/30.03.2018 на Началника на РУО София-град.

Балообразуване

 • Утроеният резултат от теста по НВО по БЕЛ
 • Резултатът от теста по НВО по Математика
 • Оценка по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

СКАЛА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ В ТОЧКИ

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЗАПОВЕД №РД09-4135/29.08.2017 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Записване на учениците в 8 клас

 

За уч. 2018/2019 година, съгласно Заповед № 1076 / 10.04.2018 година на Директора на 19.СУ „Елин Пелин“

 

Всички приети  ученици в 8. клас с утвърден държавен план – прием за учебната 2018/2019 година в Профил – Предприемачески се записват в 19. СУ„Елин Пелин“  като подават следните документи за записване:

 

 • Оригинал на  на свидетелството за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
 • Заявление до директора на 19. СУ „Елин Пелин“ /по образец/ ;
 • Служебна бележка с оценките от изпитите по български език и литература и математика;
 • Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил основно образование.

 

Работно време на комисията по записване:

 

Подаване на документи за записване на първи етап на класиране или за подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

От 04.07.2018 година до 06.07.2018 година (включително)  – 8,00 – 18,00 часа

Подаване на документи за записване на втори етап на класиране:

От 13.07.2018 година до 17.07.2018 година (включително)  – 8,00 – 18,00 часа

Подаване на документи за записване на трети етап на класиране:

От 27.07.2018 година до 30.07.2018 година (включително)  – 8,00 – 18,00 часа

 

Комисията работи в кабинет 302.