19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

НАЧАЛО

Практическо обучение

Гост – лектори от реалния бизнес
Учебни компании
Иновативни лагери
Стажантски програми
Преговори
Презентации
Съвременни технологии

Конкурентно предимство

Интензивно изучаване на Английски и Немски език
Единственото училище с Норвежки и Датски език
Множество възможности за личностно развитие и лична изява
Развитие на дигитални и бизнес умения

Стимулираща среда

Учене чрез ползване на съвременни технологии;
Среда, която стимулира креативност, иновативност и инициативност
Условия, максимално близки до глобалния бизнес;
Обособяване на пространства за свободно общуване;

ПАРТНЬОРИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

                              

ул. Яков Крайков 16 , София, България 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел: +359 2 952 30 16
Тел: +359 2 952 24 84
Тел: +359 2 952 08 25

e-mail: school@19sou.bg