19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

VII клас Важно! Изпити за проверка на способностите

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт  се подават от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г. от 8,00 до 17.00 ч. в деловодството на 19 СУ „Елин Пелин“.  Към заявленията за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерството на образованието. За училищата към Министерството на културата и Министерството на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

График за провеждане на изпитите за проверка на способностите:

– изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.

– музика – 22 юни 2021 г.

– спорт – 23 – 24 юни 2021 г.