19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием в 5.клас

Прием в 5.клас

Списъци на преместените външни ученици в 5. клас, учебна 2021/2022 г.


Свободни места 5. клас

Списъци на преместените ученици в 5. клас, учебна 2021/2022 г.