19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием в 5 клас

Прием в 5 клас

Прием V клас за учебната 2019-2020 година

СЪОБЩЕНИЕ 5 КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ 5 КЛАС

 1. Прием на 4 паралелки по 26 ученици – общо 104 ученици в V клас:

2 паралелки с по 26 ученици с английски език и избираеми учебни часове по английски език или математика  и факултативни учебни часове /2 часа/ по избор: БЕЛ и математика или предприемачество, или английски език

2 паралелки с по 26 ученици с немски език и избираеми учебни часове по немски език или математика  и факултативни учебни часове /2 часа/ по избор: БЕЛ и математика или предприемачество, или немски език

 1. В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличие на свободни места след 24.06.

КЛАСИРАНЕ

Според желанието на родителите

По документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление от родител по образец
 2. Удостоверение за завършен начален етап на образование – копие

   

КАЛЕНДАР НА ПРИЕМА:

 • 3.06. 2019 г. – 05.06.2019 г. – подаване на документи
 • 07.06. 2019 г. – обявяване на списъка на приетите ученици
 • 10.06.2019 г. – 14.06. 2019 г. – записване
 • 24. 06. 2019 г. – обявяване на незаетите места

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап
  2. Удостоверение за преместване – ако се налага