19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Playback театър

Playback театър в учебната програма

През учебната 2022/2023 година 19-то СУ “Елин Пелин” бе партньор в проекта „Диалог през сърцето“ на Асоциация за културно творчество и обмен „РАЗКАЖИ МИ“. Проектът даде възможност за първи път в учебната програма на 19-то СУ да бъдат интегрирани театрални playback представления.

Playback театърът е импровизационен театър, който се изгражда върху общуването с публиката: зрителите споделят свои емоции, преживявания, лични истории, а актьорите и музикантите от сцената ги превръщат в пърформанс. Спектакълът се сътворява спонтанно и всичко се ражда от мига и на мига – музиката, поезията, танцът, театралните сцени. Автентичността на разказаните истории създава атмосфера на доверие, присъстващите се свързват през дълбочината или пъстротата на чувствата си и изкуството се превръща в средство за градивен междуличностен и социален диалог.

С подкрепата на Национален фонд „Култура“ в часовете на класния ръководител Playback театър „РАЗКАЖИ МИ“ направи поредица от пърформанси за различни класове. На тях ученици и учители разказаха истории от своя делник, споделиха свои житейски избори или за предизвикателства по избрания от тях път, а актьорите и музикантите претвориха разказаното в театър. Благодарение на проекта „Диалог през сърцето“ бе осъществено първото по рода си сътрудничество между група за playback театър и държавни училища – преди това такива представления са правени в частни училища и са били инцидентна форма на извънкласна дейност.

Инициативата в редовната учебна програма да бъдат включени playback представления показа, че Playback театърът може да създаде среда за безконфликтно общуване между учениците от една страна, и учениците и учителите от друга. Възможността всеки присъстващ да разкаже за свои преживявания в училището, приятелството, любовта, да сподели за проблеми, житейски загуби или просто неща, които са му направили впечатление, сближи присъстващите на представленията по един непринуден и почти незабележим начин – през образите и метафорите, създадени на сцената, през спонтанно сътворената музика, през искреността на актьорите.

Playback театърът е създаден през 1975 г. в САЩ от Джонатан Фокс и Джо Салас, а към настоящия момент се практикува в над 75 страни в света. Названието „playback“ идва от английското “to play it back” – „да изиграеш [споделената история] обратно“ и е прието да се изписва на латиница, за да не се бърка с придобилото гражданственост „плейбек“ (певческо изпълнение с предварително записан съпровод). За първи път българската публика се запознава с този тип театър в края на миналия век от гостуващи трупи, ориентирани към психотерапевтичния метод „психодрама“. През 2001 г. е създадена и първата Playback група, „Орфеус“, а през 2013 година с разпространението на playback театъра в България се заема актрисата, режисьор и културен мениджър Цвета Балийска. Тя е и първият преподавател по Playback театър в България, акредитиран от Center for Playback Theatre (USA). Playback театър „РАЗКАЖИ МИ“ започва да играе пред публика още по време на обучението си при нея, но се обособява като самостоятелна трупа през 2020 година. Бързо успява да развие своя визия и стил и за момента е най-активната Playback група в България.