fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Archive
Home

Page 2

3 сеп.

Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването. Приложение: съгласно текста Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – […]

READ MORE
2 сеп.

Свободни места- държавен план – прием за уч. 2020/2021г. и кандидатстване

READ MORE
2 сеп.

Списъци за първи клас по паралелки, с входящи номера за учебната 2020/2021 година

READ MORE
1 сеп.

Свободни места за учебната 2020/2021 г.

READ MORE
31 авг.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19

READ MORE
26 авг.

19. СУ“ Елин Пелин“ е одобрено за участие в проект YES Europe III, по програма „Еразъм+“

19. СУ“ Елин Пелин“ е одобрено за участие в проект YES Europe III, по програма „Еразъм+“, КА229  в периода 2020-2022 г. – училищен обмен на ученици и учители с координатор Германия. Целта му е  да помогне на учащите да намерят възможности за обучение и работа в Европа. В днешните динамично развиващи се  ситуации се изисква […]

READ MORE
26 авг.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 1.ВИ КЛАС

READ MORE
20 авг.

За кандидатстващите ученици в 3. клас, учебна 2020/2021 г. Изпит за проверка на ниво владеене на английски език ще се проведе на 08.09.2020 г. в 10:00 ч.

Конспект по Английски език класVocabulary:                                                                    Alphabet                                  […]

READ MORE
20 авг.

Прием след 7. клас

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ в VIII клас за учебната 2020/2021г

READ MORE
17 авг.

Kласиране след 7 клас, 4 етап

READ MORE