19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Archive
Home

Page 2

1 сеп.

Свободни места за учебната 2021-2022 г.

READ MORE
26 авг.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

READ MORE
26 авг.

Предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители, Родителските срещи са както следва: За първи клас – 08.09.2021г. от 18.00ч. За начален етап – 13.09.2021г. от  18.00ч. За прогимназиален етап  – 13.09.2021г. от 18.00ч.За гимназиален етап -16.09.2021г. от 18.00ч. Заповядайте!

READ MORE
11 авг.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици, 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“– Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност […]

READ MORE
11 авг.

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат […]

READ MORE
4 авг.

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧ. 2020/2021 ГОДИНА – ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

READ MORE
2 авг.

Прием 8.ми клас- четвърто класиране

READ MORE
6 юли

Свободни места 5. клас

READ MORE
6 юли

Задължителна литература – 5. – 12. клас

                                   Задължителна литература за 5. клас Николай Кун „Старогръцки легенди и митове“ „Библейски разказ за началото на света“ , по „Библията. Преразказана от Пърл Бък“ „Господ и дяволът правят света“, българска народна легенда, преразказал Петър Кърджилов „Тримата братя и златната ябълка“, българска народна приказка, преразказал Ангел Каралийчев „Златното момиче“, българска народна приказка, преразказал Ангел Каралийчев „Троица […]

READ MORE
5 юли

Свободни места в ГИМНАЗИЯ за учебна 2021/2022 г

READ MORE