19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

KANGAROOGLOBAL LINGUISTICS 2021 г.

На вниманието на всички участници в състезанието по английски език

KANGAROOGLOBAL LINGUISTICS 2021 г.
Вътрешноучилищният кръг на състезанието ще се проведе на
27.02.2021 г. в 19. СУ „Елин Пелин.“

Очакваме учениците в 11:30 часа.
Начало на състезанието 12:00 часа.
Всеки ученик е необходимо да носи ЧЕРЕН ХИМИКАЛ.
Тестът включва 40 въпроса, времетраене 60 мин.
Носенето на предпазни маски е задължително!

Очакваме Ви! На всички участници УСПЕХ!