19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

GLOCAL FILMS и нашите ученици

От 17.05. до 19.05.2021 г. ченици от 8в и 9а клас участваха във филмов уъркшоп, организиран от Гьоте-институт България със съдействието на филмов център GLOCAL FILMS (Германия) на тема „Околната среда и опазването й“ в рамките на проекта на партньорските училища PASCH „Водата за мен е …“.

Създадените два филма може да видите на: