19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home

Екип

Екип

  Работно време администрация

  г-жа Клара Арабаджиева

  Директор

  Понеделник, сряда и петък:  07,00 до 17,00 ч.
  Вторник и четвъртък : 10,00 до 19,30 ч.

  г-жа Мая Желязкова

  Заместник директор прогимназия

  Всеки работен ден от 07,00 до 15,30 ч.

  г-жа Стефка Георгиева

  Заместник директор гимназия

  Всеки работен ден от 11,00 до 19,30 ч.

  г-н Роман  Класса

  Заместник директор по административна и социална дейност

  понеделник, сряда и петък: 10,00 до 19,30 ч.
  вторник и четвъртък: 07,00 до 17,00 ч.

  Деловодство

  Всеки работен ден от 07,00 до 17,30 ч.