19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Нашите учители
Home

Екип

Екип

Работно време администрация

г-жа Клара Арабаджиева

Директор

Понеделник, сряда и петък:  07,00 до 17,00 ч.
Вторник и четвъртък : 10,00 до 19,30 ч.

г-жа Цветелина Захаринова

Заместник директор начален етап начален етап

Всеки работен ден от 08,00 до 17,30 ч.

г-жа Мая Желязкова

Заместник директор прогимназия

Всеки работен ден от 07,00 до 15,30 ч.

г-жа Стефка Георгиева

Заместник директор гимназия

Всеки работен ден от 11,00 до 19,30 ч.

г-жа Ралица Захариева

Заместник директор по административна и социална дейност

понеделник, сряда и петък: 10,00 до 19,30 ч.
вторник и четвъртък: 07,00 до 17,00 ч.

Деловодство

Всеки работен ден от 07,00 до 17,30 ч.