19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home

Електронен дневник

Електронен дневник

Родителите имат достъп до електронния бележник само на своето дете. В него се съдържа цялата информация за оценките, забележките и отсъствията на ученика. Родителите не могат да я променят, но имат достъп до всичко свързано с децата им: съобщения (лични за тяхното дете и общи за класа), електронна библиотека на класа (могат да свалят и ползват файловете), преподавателите по различните предмети, нужните пособия за всеки час, както и домашните работи за всяка дисциплина от програмата. Могат да участват и във форума на класа, включително да създават нови теми.

В случай, че родител забрави своята парола, следва да се обади на класния ръководител, който да изпрати (автоматично) текущата парола на посочения за кореспонденция адрес на електронна поща.