19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Covid 19

Трима ученици от 4. б клас  /един/  и от 7. б клас /двама/  са с COVID -19.  Не се налага карантиниране на паралелките.