19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Covid 19

В 9.б клас има ученик с положителна проба за COVID-19 от 24.09.21г. , класа не е карантиниран