19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Category Важна информация
Home

Важна информация

4 ян.

Е-карта сменя купона в училищния стол

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ, 19. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците! Предостаявме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн. Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по […]

READ MORE
29 дек.

ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2020/2021 Г.

READ MORE
4 сеп.

Организация на 15 септември

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година с учениците от първи клас ще се състои на 15.09.2020 г. в двора на училището от 10.00 ч. След тържествената част класните ръководители ще въведат в класните стаи само учениците. Молим родителите за разбиране.  Каним всички участници в тържеството при възможност да бъдат с […]

READ MORE
19 юни

Заявление за избор на ФУЧ/ИУЧ за 2020/2021г.

С преминавате в следващ клас, нашите ученици имат право да избират част от предметите, които ще изучават. Предметите биват три вида - ФУЧ, ИУЧ и Профилиращи. Линк към заявлението: https://forms.gle/dPJbzvwy55tRFV6q8

READ MORE
29 ян.

ВАЖНО!ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИНЯ!

READ MORE
24 ян.

Грипна ваканция

Изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г.  ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град. Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано. […]

READ MORE
16 ян.

Свободни места – държавен план-прием за втори учебен срок за уч. 2019/2020 г.

Кандидатстване за попълване на свободните места за втори срок за учебната 2019/2020 година в паралелките с държавен план-прием от 8 до 12 клас КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния план-прием за съответната паралелка; успех от I учебен срок по всички  предмети от ЗП/ЗУЧ и ЗИП/ПП/ИУЧ за […]

READ MORE
16 ян.

Обявявамe общ брой свободни места от втори учебен срок за уч. 2019/2020 г.

Общ брой свободни места за 5 клас – 11 с немски език Общ брой свободни места за 6 клас – 6 с немски език Общ брой свободни места за 7 клас – 7 с немски език Кандидатстване за попълване на свободните места за учебната 2019/2020 година от 5 до 7 клас

READ MORE
16 ян.

Обявявамe общ брой свободни места от втори учебен срок за уч 2019/2020 г.

Общ брой свободни места за 1 клас – 5 Общ брой свободни места за 3 клас – 4 Общ брой свободни места за 4 клас – 4 Кандидатстване за попълване на свободните места за учебната 2019/2020 година от 1 до 4 клас

READ MORE
9 ян.

ПРОГРАМА ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕЗИКОВ ЛАГЕР ”СКУРАС КАМП” – ГЪРЦИЯ 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ Дати: – 19.06 – 26.06. 2020г. – 580лв.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Традиция в нашето училище е провеждането на летен международен лагер“СКУРАС КАМП“ – ГЪРЦИЯ. За трета поредна година той ще се проведе от 19 до 26 юни 2020г. Необходимо е да се създаде организация и заявят местата от организатора. Напомняме, Ви че ще се проведе родителска среща на 09.01.2020 г. от 18:00часа, в залата […]

READ MORE