fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Author Svetoslav Borisov
Home

Svetoslav Borisov

8 сеп.

Учебни планове

8А – тук 8Б – тук 8В – тук 9А – тук 9Б – тук 9В – тук 10А – тук 10Б – тук 10В – тук 11А – тук 11Б – тук 11В – тук 12 – тук

READ MORE
4 сеп.

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Родителските срещи за първи, пети и осми клас ще се проведат присъствено при следния график: I  клас  – на 08.09.2020 г. от 18.00 ч.  в следните кабинети: 1. а клас – зала за презентации 1. б клас – 402 к-т 1. в клас – 109 к-т 1. г клас – 110 к-т V […]

READ MORE
3 сеп.

Списък с учебните помагала 1-4 клас.

READ MORE
3 сеп.

Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването. Приложение: съгласно текста Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – […]

READ MORE
31 авг.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19

READ MORE
31 юли

График, списък със свободни места и заповед

READ MORE
25 юли

График на изпити на ученици СФО – втора поправителна сесия, уч. 2019/2020 г.

READ MORE
23 юли

График на дейностите за попълване на свободните места уч. 20_21 г.

READ MORE
23 юли

Свободни места за Гимназия за учебна 2020/2021 г.

READ MORE
23 юли

За кандидатстващите ученици за обявените свободни места в 3. клас и 4. клас! Изпит за проверка на ниво владеене на език ще се проведе на 08.09.2020г. в 10:00 ч.

READ MORE