19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Прием 5. клас

ГРАФИК НА ОТКРИТИТЕ УРОЦИ В IV КЛАС

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
/15.04.2024 г. – 19.04.2024  г./

Уважаеми родители,

Заповядайте на уроците, организирани от учители от прогимназиален етап за учениците от IV клас в рамките на Седмицата на отворените врати в 19. СУ „Елин Пелин“ – 15.04.2024 г. – 19.04.2024 г.

15.04.2024 г. /понеделник/
09,50 ч. – 10,30 ч. – 4б – Йордан Стефанов – Човекът и природата
13,40 ч. – 14,20 ч. – 4а – Емилия Васева – БЕЛ
13,40 ч. – 14,20 ч. – 4г – Мария Стойчева – Математика
14.30 ч. – 15,10 ч. – 4а – Мария Стойчева – Математика
14.30 ч. – 15,10 ч. – 4б – Емилия Васева – БЕЛ
14.30 ч. – 15,10 ч. – 4в – Ангелина Анастасова – История и цивилизации
16.04.2024 г. /вторник/
08.00 ч. – 08,40 ч. – 4а – Ангелина Анастасова – История и цивилизации
08,50 ч. – 09,30 ч. – 4в – Йордан Стефанов – Човекът и природата
11,25 ч. – 12,05 ч. – 4а – Йордан Стефанов – Човекът и природата
12,10 ч. – 12,50 ч. – 4г – Йордан Стефанов – Човекът и природата
13,40 ч. – 14,20 ч. – 4в – Емилия Васева – БЕЛ
17.04.2024 г. /сряда/
08,50 ч. – 09,30 ч. – 4б – Ангелина Анастасова – История и цивилизации
12,10 ч. – 12,50 ч. – 4а – Мирела Петкова – География и икономика
12,10 ч. – 12,50 ч. – 4б – Мария Стойчева – Математика
13,40 ч. – 14,20 ч. – 4г – Емилия Васева – БЕЛ
19.04.2024 г. /петък/
08,50 ч. – 09,30 ч. – 4 г – Ангелина Анастасова – История и цивилизации
10.40 ч. – 11,20 ч. – 4б – Мирела Петкова – География и икономика
11,25 ч. – 12,05 ч. – 4в – Мирела Петкова – География и икономика
12,10 ч. – 12,50 ч. – 4г – Мирела Петкова – География и икономика
13,40 ч. – 14,20 ч. – 4в – Мария Стойчева – Математика