19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Прием в 1 клас 2022/2023

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на четвърто класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  04.07.2022 г. – 06.07.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


Записването на учениците, приети на трето класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  27.06.2022 г. – 01.07.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


Записването на учениците, приети на второ класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  20.06.2022 г. – 24.06.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

При записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
1. Удостоверение за завършено предучилищно образование (оригинал);
2. Акт за раждане (оригинал и копие);

  1. Лична карта на записващия родител.

Работно време на комисията по записване:

  • На 20.06.2022 – след публикуване на резултатите от класирането
  • От 21.06.2022 г. до 24.06.2022 г. – 9.00 ч. -17.00 ч.

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


 

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на първо класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  06.06.2022 г. – 17.06.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Информираме Ви, че при записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
1. Удостоверение за завършено предучилищно образование (оригинал);
2. Акт за раждане (оригинал и копие);

3. Лична карта на записващия родител.


Работно време на комисията по записване:

          На 06.06.2022 – след публикуване на резултатите от класирането

          От 07.06.2022 г. до 17.06.2022 г. – 9.00 ч. -17.00 ч.

Важно!:

*На 14.06.2022 г. и на 16.06.2022 г. – записването е само с КЕП, тъй като се  провежда национално външно оценяване/ НВО/ и в училище не се допуска присъствие на външни хора.

*При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.

Очакваме Ви!


График на дейностите за прием на децата в първи клас 2022/2023

Заповед 1105/25.03.2022 – прием 1 клас

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.
Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес:
https://kg.sofia.bg/#/calendar