fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

48. Пролетна конференция на СМБ

Ученическата секция на 48. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 01.04.2019 г. до 04.04.2019 г. в Боровец. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Краен срок за заявяване на участие-01.03.2019 г.

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ

e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.