19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

19. СУ „Елин Пелин“ – резултати – общински кръг на олимпиадата по математика

1. Протокол с явилите се ученици на общински кръг
2. Протокол с класираните за областен кръг