19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

17.06 и 19.06 не учебни дни!