19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Mobility in North Macedonia

Мобилност в Северна Македония- 20-24 март 2023 г.

В периода 20-24 март 2023 г., учители и ученици от 19. СУ “Елин Пелин” взеха участие в международна мобилност по проект „Yes Europe III– Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, финансирана от програма „Еразъм+“, сектор “Училищно образование”.  Домакин бе SOU “Gjorche Petrov” – Kriva Palanka, в град Крива Паланка, Северна Македония. Около 30 учители и обучаващи се от България, Германия, Белгия и Северна Македония участваха в различни дейности и работилници в продължение на една седмица.        Училището домакин работи активно по различни дейности на Програмата. Чрез този проект учениците ни получиха възможност да се запознаят с идеята – “Единни в многообразието”. Основната ни цел бе те да повишат знанията си и да опознаят високите европейски стандарти чрез собствения си опит, да усетят културата и духа на Европа. Това им дава по-голям шанс да  се реализират,  да открият подходящ университет и среда, в която да се развиват.

Двата университета, които посетихме –  International Balkan University и Faculty of Tourism & Hospitality, запознаха учениците с обучителните си програми и добре устроената си база, посредством лекция и обиколка.

Запознахме се отблизо с производствения процес на две компании – “Белмондо” – фабрика за производство на обувки и “Вивакс” – за производство на натурални сокове.

На организирания от домакините семинар в “Europe house” – гр. Крива паланка,  учениците споделиха опит и впечатления от  Еразъм практиката, чрез която посетиха фирми и университети в България, Германия и Белгия. Същевременно на гостите бяха представени  възможностите за работа и обучение на чужденци в Северна Македония.

Отбелязан бе и Денят на щастието – 20.03.2023 г. – чрез споделянето на послания и провеждането на дискусия за различните начини да изпиташ и познаеш щастието.

Проведоха се и работилници от местни компании /SEMOS education/, които  помагат и напътстват  подрастващите в избора, търсенето и намирането на подходяща работа.

Културната ни обиколка включваше Градския музей в Крива Паланка, манастира “Св. Йоаким Осоговски”, гр. Струга,  гр. Скопие, гр. Охрид, Национален парк “Галичица” и манастира “Св. Наум”.

През цялата седмица учениците работиха по създаването на наръчник “Къде да уча и как да си намеря работа в Европа?”, който обобщава  наученото.

Всички заложени дейности са изпълнени според предварително изготвената програма, която спазва целите на проекта за общуване в международна среда и кариерно ориентиране в Европа. Кореспонденцията се осъществява изцяло на английски език, което повишава  комуникационните и езиковите умения на учащите. Предлаганата информация дава сведения в сферата на образованието и работната среда не само в Северна Македония, а и в цяла Европа.

По време на планираните дейности, Мирела Петкова, Николинка Василева и Гергана Узунова, заедно с  петима ученици от 19.СУ., имаха възможност да  общуват в приятелска атмосфера и да осъществят качествено сътрудничество с останалите участници от страните партньори по Проекта. Всички получиха сертификат  за участие  от училището домакин и европас.

Разпространението на резултатите ще се осъществи на сайта  на 19.СУ “Елин Пелин” и на сайта на проекта: http://www.yeseurope.net/, посредством заложените проектни дейности, чийто отговорник и координатор е Мирела Петкова.

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Благодарим за отдадеността на всички ученици и учители, които взеха участие!

Щастливи сме, че успешно завършихме този проект!

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”.