19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Mobility in Germany

В периода 24-28 октомври 2022 г., учители и ученици от 19. СУ “Елин Пелин”отново взеха участие в международна мобилност по проект „Yes Europe III– Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, финансирана от програма „Еразъм+“, сектор “Училищно образование” – училищен обмен на ученици и учители.  Домакин бе професионален колеж за икономика и администрация : “Karl-Schiller-Berufskolleg”, в германския град Брюл. Около 35 преподаватели и обучаващи се от България, Германия, Белгия и Северна Македония участваха отново заедно в различни дейности и работилници в продължение на една седмица. Училището домакин е отличено като европейско училище от провинция Северен Рейн-Вестфалия и чрез този проект дадохме възможност на нашите ученици да се докоснат до европейската идея – “Единни в многообразието”, за да могат да задълбочат познанията си за Европа, да преживеят Европа от собствения си опит и по този начин да могат да се реализират на пазара на труда на континента или да си намерят подходящ университет. Бяхме гости на два университета TH Köln и Cologne University. В тях учениците имаха възможност да участват по групи в две работилници и лекция за програмите, които  те предлагат на възпитаниците си. Посетихме един от най-големите заводи за отпадъци в района “Remondis” и видяхме отблизо процеса на рециклиране. Атракция бе и посещението ни в най-голямото телевизионно студио ММС, както и разходката с корабче по река Рейн и пристанището. Бяха организирани две културно-исторически обиколки в гр. Кьолн и  гр. Брюл, както и посещение в Бон. Учениците имаха възможността да се запознаят отблизо, в детайли,  с предлаганите обучения и приложението им в Германия. Проведоха се няколко работилници от две интересни компании: BARMER (HR агенция в сферата на здравеопазването) и EURES (Европейски служби по заетостта) с мрежа в целия ЕС, които  помагат на младежите да си намерят работа, като ги подготвят и напътстват в избора им.

Всички заложени дейности са изпълнени според предварително изготвената програма, като се спазват целите на проекта на общуване в международна среда за кариерно ориентиране в Европа. Кореспонденцията се осъществява изцяло на английски език. Учениците ще продължат да работят и върху различни съвместни дейности, в платформата “European School Education Platform” която заменя “Etwinning”. Подобряването на комуникационните и езиковите умения на учащите повишават техните способности. Предлаганата информация дава сведения, необходими на учениците, относно протичането на обученията в колежи/ университети и протичането на работната дейност в Германия и в Европа-🌎.

Г-жа Клара Арабаджиева, Мирела Петкова и Веселка Николова заедно с шестима ученици от гимназиален етап работеха и общуваха в приятелска атмосфера. Налице са кооперативност и сътрудничество по време на планираните дейности с колегите ни от партньорските държави.

Проект е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Благодарим за участието на всички ученици и техните учители!

До нови срещи през пролетта на 2023 г. в република Северна Македония!

П.П. “Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”.