19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home

№2020-1-DE03-KA229-077140–3/ Ключова дейност 2

№2020-1-DE03-KA229-077140–3/ Ключова дейност 2

Mobility in Bulgaria   Mobility in Belgium  Mobility in Germany  Mobility in North Macedonia

19. СУ“ Елин Пелин“ е одобрено за участие в проект „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, съфинансиран от програма „Еразъм +“, сектор “Училищно образование” – училищен обмен на ученици и учители. Проектът следва да бъде реализиран в периода 2020-2023. Страни партньори по проекта са: България, Германия-координатор, Белгия и Северна Македония.

Линк към сайта на проекта: http://www.yeseurope.net/

Целта му е  да помогне на учащите да намерят възможности за обучение и работа в Европа. В днешните динамично развиващи се  ситуации се изисква от много страни да бъдат гъвкави и да трупат опит в друга европейска държава, но повечето ученици често не са склонни на стажове, обучения или проучвания в друга държава, поради страхове от провал и недобро владеене на език.

В някои части на Европа днес все повече и повече млади хора знаят, че конкуренцията е „жестока“ и поради това им липсва мотивация да продължат образованието си и дори да отпаднат от училище. Има хиляди млади хора, необходими за различни сфери от бизнеса и области в цяла Европа, но младото поколение не знае как да си намери подходящия стаж, обучение или работа извън родината си. Те също не знаят как да намерят възможности за проучване в друга европейска държава и именно чрез този проект между 4 държави (Германия, Белгия, България и Северна Македония) ще им помогнем да реализират своите  мечти като бъдат подготвени за всички предизвикателства.

Номер на проекта:2020-1-DE03-KA229-077140–3

Имe: YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe

 Предложението на 19.СУ спечели убедителни гласуването за официално лого на проекта:

 

 

Проведена бе селекционна процедура за подбор на участници в мобилности, по проекта „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“, по програма „Еразъм+“ КД2. Процедурата за селекция на участници в мобилности по  програма „Еразъм+“ се осъществи на институционално ниво и бе организирана така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост  на  избора,  както  и  липса  на  конфликт  на  интереси  от  страна  на  лицата, осъществяващи селекцията. Процедурата за селекция на участници в мобилности по програма „Еразъм+“ приключи със списък с одобрени от директора  ученици  и сформиране на екипа от учители, по програма„Еразъм+“в 19.СУ „Елин Пелин“.
Критериите за участие  и работен план на проекта са публикувани по долу, а необходимите документи са налични и се подават при директора. Всеки  желаещ учител и ученик  имаше възможност да заяви своето желание и подаде своята кандидатура лично при г-жа Арабаджиева в  определеният срок.

 

На 16.11.2021 г  се проведе първа виртуална среща между ученици и учители участници в проекта. За нуждите на проекта създадохме папка по разпространение на заложените дейности, в туинспейс – eTwinning на следният линк адрес: https://twinspace.etwinning.net/202652/pages/page/1811126

 

Видео от събититето  можете да видите тук

 

Срещата се състоя виртуално като се използва създадената преди месец папка с материали в Туинспейс на платформата E twinning. Всички ученици избрани да участват в проекта са присъединени и ние учителите координатори имахме редовни срещи, всяка седмица виртуално, през последният месец в подготовка за събитието. Поради пандемичната ситуация отново бе отменена мобилността от м. ноември за м. март и затова бе избрана датата 16.11.2021 за първа виртуална среща между избраните ученици на партньорските страни.
Виртуалната среща се проведе по следният дневен ред:
10:00 – 10:10 ч – координатора на проекта Германия – Катя Блендер представи целите на проекта пред учениците и учителите
10:10 – 10:20 ч – учениците се запознавах с качените материали на сайта на проекта
10:20 – 10:35 ч – Изигра се кратка викторина с 20 въпроса в Кахут за страните и градовете в които ще се състоят мобилностите – България, Германия, Белгия и С. Македония
10:35 – 11:15 ч – чрез програмата Mentimeter – измерихме очакванията на учениците в началото на проекта
11:15 – 11:30 ч – почивка
11:30 – 12:30 ч – учениците бяха разделени предварително в 4 групи – 4 отделни зуум стаи с по 1-2 преподавателя от всяка страна като целта беше представяне и сближаване на учениците по предварително подготвени въпроси и изготвени от самите ученици презентации за себе си. Мирела Петкова и Калин Радулов отговаряха за Група 3- България в която участие взеха по 2-3 ученика от всяка страна
12:30 – 13:00 ч – среща в общият зуум канал с кратка дискусия с въпроси за обратна връзка от проведената среща. Закриване на срещата

 

Национален знак за качество от eTwinning

С изключителна гордост и радост споделяме получената на 31.07.2022 г награда Национален знак за качество на eTwinning проекта на 19.СУ „Елин Пелин“, гр. София, на тема: „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“.

Този проект се изпълнява успоредно и като Еразъм+ проект в партньорство с училища от Германия, Белгия и Северна Македония в периода 2021-2023 г. Добрите резултати се получават благодарение на желанието, усилието и постоянството на всички въвлечени във вълнуващата проектна дейност: колеги и ученици!

Благодарим на Националното звено за координация на дейност National Support Service ETwinning Bulgaria за признанието!

Ето и част от полученото писмо с оценката към координатора по Еразъм+ проекти :

Dear Mirela Petkova (19 СУ „Елин Пелин“, Sofia),

Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the project Virtual tour: YES Europe III .

Проект по програма Еразъм+, КД2, сравнително добре отразен в платформата. Касае реализацията на младите хора на европейския трудов пазар и оказване на подкрепа при избор на образователна институция. ТwinSpace е логично построен и публикуваните материали дават точна представа за проектната работа. Специално внимание е обърнато на сигурността в мрежата. Подробно са отразени проектните дейности, в частност на участието и приноса на българския екип.

Всеки от учениците-участници в проекта ще получи eTwinning сертификат!

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

“Еразъм ден”- 2022

На 13.10.2022 г, в 19.СУ “Елин Пелин” се проведе “Еразъм ден”, част от инициативатa на Европейската комисия  „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). През 2022 г. #ErasmusDays се организират в чест на 35-годишнината от създаването й и Европейската година на младежта, с мотото „Споделяне на нашите европейски ценности с младите днес и утре: за тези 35 години и още много предстоящи“. Към момента  има регистрирани около 6281 събития в цяла Европа и по света.Този международен празник се основава на много проста концепция: в рамките на три конкретни дни се популяризират европейските ценности, ползите от мобилността и резултатите от проекти по Еразъм+, за да повиши информираността на гражданите, заинтересованите страни, медиите и политиците.

Целта на “Еразъм+ ден”, като част от глобалната мрежа на програмата, е да предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти.

Днешното събитието ни даде възможност да се запознаем с наученото от учителите и учениците, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2  в сектор Училищно образование през 2022 г.

Общността на 19.СУ “Елин Пелин”, отбеляза огромното положително въздействие от Програма „Еразъм+ и за първи път организира такова мащабно мероприятие свързано с разпространение на резултатите по одобрените през последната година пет европейски проекти в училище. На събитието присъстваха гости и представители от РУО София-град, МОН, директори, учители, университетски преподаватели, Обществен съвет, учители, колеги, родители и ученици, партньори – ЦТО.

Програмата включваше две сесии:

  • от 10.00 – 12.30 ч – Кръгла маса – Презентации, представяне и дискусия на наученото по Проект №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614, “Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!”: 1. презентация с практическа насоченост на тема: “Смесено обучение: Свързване на дистанционно и присъствено преподаване” и 2. презентация на тема:„От СТЕM до СТЕAM образование: нов подход за обучение!“ – интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението – лектори: М.Петкова, Г. Павлова и К. Радулов.
  • 00 – 15.30 – “Информационен Еразъм ден в 19.СУ “Елин Пелин” – презентация и представяне на възможности за кандидатстване по Еразъм+ за ученици и учители – М. Петкова, координатор Еразъм+
  • 30 – 16.00 ч – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, съфинансиран от програма „Еразъм +“, в Белгия, май 2022 г.
  • 00-16.30 – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект “Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged People” – КД 2, “Малки партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование,” в Турция през м. октомври 2022 г.

Благодарим на всички участници в събитието днес и на всеки колега от екипа за подкрепата и помощта в подготовката и реализирането на проектите и представителните събития!

Повече информация за дейностите и проектите по Програмата може да намерите в сайта на 19.СУ, секция Еразъм+: https://19su.bg/erasmus/

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.