19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Часове по Калиграфия

Часовете по Калиграфия се провеждат по одобрена национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “ Културните институции като образователна среда“ с ученици от шестите класове по списък изготвен от г-жа  Маргарита Иванова учител по изобразително изкуство.