19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Франциска Хенце

От април до юни 2021 с подкрепата на Гьоте-институт в 19. СУ гостуваше практикантката Франциска Хенце, която активно участваше в часовете по немски език. Учениците имаха възможност да контактуват с носител на езика, който изучават, и да участват в нейните проекти.