19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home

Училищно настоятелство

Г-н Илия Илиев – Председател на УН
моб. тел: 0899992129
имейл: nastoiatelstvo@19sou.bg