19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ученици на 19.СУ „Елин Пелин“ с впечатляващи резултати от Националния кръг на олимпиадата по философия

Искаме да поздравим, от името на цялото училище, Илиян Петров от 10Б и Александър Павлов от 11А клас за високия им резултат (82,5т. и 75т. от макс. 100т.) на националния кръг на олимпиадата по философия проведен в гр. София на 26.03.22г. Поздравяваме също и преподавателите по философия Валентин Калинов и Василен Василев за безпрецедентното за нашето училище събитие.

В този смисъл трябва да бъде отбелязано, че в 19-то СУ “Елин Пелин” философията е предмет, който се изучава с голям интерес от учениците в гимназиалния етап на обучение. В профила, воден от г-н Калинов, учениците могат чрез аналитична и критична работа с най-различни автори, текстове и философски проблеми да култивират самостоятелно и критично мислене – умения необходими през целия по-нататъшен живот и след училище.

Отделно от занятията в профила учениците от нашето училище разполагат и с т.нар. “Работилница за философски идеи”, водена от г-н Василев. В Работилницата ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас се събират, за да дискутират по философски теми избрани от тях. Правило е всяка седмица да се гласува на ротативен принцип един от учениците да влезне в модераторската роля. Едно от основните неща, които се акцентира в този тип извънкласна философска дейност, е свободата да се греши и, в този смисъл, сблъсъкът с грешката, неяснотата и собственото ни незнание, с гледните точки на другите се схваща като позитивно условие за творческото изнамиране на решения към философски проблеми и изработване на собствени философски понятия.

Вярваме, че нашите ученици няма да загубят интереса си към философското осмисляне и чувстване на света и им желаем още повече успехи в тази сфера.