19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Уроци в класната стая на открито „Под брезите“

Нашите най-малки ученици – първокласниците, са най-нетърпеливи да проведат своите
уроци в класната стая на открито „Под брезите“.
I а клас имаха час по математика – решаваха задачи, работиха в екипи и дори
помогнаха на г-жа Куртева да изважда правилно числата до 100 по десетици.
I б клас четоха и рецитираха изучени стихотворения.
I в клас разговаряха за героите в приказките, а след това ги нарисуваха.
I г клас показаха как са научили да преразказват приказката „Хитрият петел“ от
Ангел Каралийчев.