fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Указания от РУО за предпазване от COVID-19

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на министъра на образованието и науката с изх. № 9105-102/11.03.2020 г. с вх. № РУО 1-6486/11.03.2020 г. и препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Република България с вх. № РУО1-6475/11.03.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/03/20200311184737354.pdf

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/03/20200311184703189.pdf